Fitchburg High School showcases Innovation Pathways program